تحقیق در مورد تکامل دلفین ها 92 ص

توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : 92 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏ تکامل دلفین ها ‏ قبل از دوره والسانان I.(cetacean)‏ ‏ پیدایش والسانهای ا ولیه II.‏ اولین III. Odontocetes‏ ‏ از adontocete‏ تا دلفینیده .III‏ ‏قبل از دوره والسانان ‏مورد قبول واقع شده که خانواده ای Mesonychidae‏ در پایان دوره زمین شناسی سرتاسر شروعی بودند والسانان ازدیگر پستانداران جدا شدند. این خانواده گوناگون بوده و یک مدرک علمی وجود دارد که این خانواده به آنگولاه‏ا‏ی اندونزی مثل اسب ها، خوکها، باضافه والسانان تبدیل شدند.‏ خانواده مزونیکیده از پستاندارا

تحقیق در مورد طراحی اجزاء سیستم سوخت رسانی 77 ص

توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : 77 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏طراحی اجزاء سیستم سوخت رسانی‏1.17 كلیات‏برای كار سیكل یك موتور احتراق داخلی نیاز به مخلوط قابل احتراقی از سوخت و اكسید كننده داریم. به هنگام احتراق انرژی شیمیایی سوخت نبدیل به انرژی حرارتی شده و این انرژی نیز تبدیل مكانیكی برای حركت وسیله نقلیه می شود.‏اتومبیلها و تراكتورهای جدید بیشتر از موتورهای احتراقی زیر استفاده می كنند‏موتورهایی با تشكیل مخلوط در خارج سیلندر (كاربراتوری) و ایجاد جرقه و احتراق توسط یك منبع خارجی در این موتورها از س

تحقیق در مورد عنصرهای شیمیایی 36 ص

توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : 44 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏رادن‏ر‏ادون ‏ی‏ک‏ی‏ از ‏عناصر ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی ‏جدول تناوب‏ی‏ ‏است که نماد آن Rn ‏و ‏ عدد اتم‏ی‏ ‏آن 86 م‏ی‏باشد. ا‏ی‏ن عنصر از ‏گازها‏ی‏ ب‏ی‏ اثر ‏و ‏راد‏ی‏و اکت‏ی‏و ‏است که توسط‏ راد‏ی‏م ‏به وجود م‏ی‏ا‏ی‏د. رادون ‏ی‏ک‏ی‏ از سنگ‏ی‏ن تر‏ی‏ن گازها بوده و برا‏ی‏ سلامت‏ی‏ مضر ‏م‏ی‏باشد. پا‏ی‏دارتر‏ی‏ن ‏ا‏ی‏زوتوپ ‏آن Rn222 ‏م‏ی‏باشد که ‏ن‏ی‏مه عمرش 3.8 روز بوده و در ‏پرتودرمان‏ی ‏کاربرد دارد. ‏خصوص‏ی‏ات ق