تحقیق در مورد تهاجم فرهنگی و راه‌كارهای مقابله با آن 14 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق در مورد تهاجم فرهنگی و راه‌کارهای مقابله با آن 14 ص :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏1
‏تهاجم فرهنگی و راه‏‌‏کارهای مقابله با آن
‏تهاجم‏ ‏فرهنگی
‏تهاجم‏ ‏و‏ ‏هجوم‏ ‏یک‏ ‏ملت‏ ‏به‏ ‏ملتی‏ ‏دیگر‏ ‏به‏ ‏صورتهای‏ ‏مختلف‏ ‏اقتصادی,‏ ‏سیاسی,‏ ‏نظامی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏صورت‏ ‏می‏‌‏پذیرد,‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏بین‏ ‏انواع‏ ‏یاد‏ ‏شده‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی,‏ ‏خطرناکتر‏ ‏از‏ ‏بقیه‏ ‏می‏‌‏باشد‏ ‏چون‏ ‏در‏ ‏تهاجمات‏ ‏نظامی,‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏سیاسی,‏ ‏ملت‏ ‏مورد‏ ‏تهاجم‏ ‏قرار‏ ‏گرفته,‏ ‏از‏ ‏عملکرد‏ ‏دشمن‏ ‏و‏ ‏نیت‏‌‏های‏ ‏وی‏ ‏آگاهی‏ ‏دارد,‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏به‏ ‏دلیل‏ ‏ظرافتکاری‏ ‏دشمن,‏ ‏چنین‏ ‏تهاجمی‏ ‏آشکار‏ ‏نبوده‏ ‏و‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏ملتی‏ ‏سالهای‏ ‏خیلی‏ ‏زیادی‏ ‏تحت‏ ‏چنین‏ ‏تهاجمی‏ ‏گرفته‏ ‏باشند‏ ‏ولی‏ ‏خودشان‏ ‏متوجه‏ ‏تهاجم‏ ‏نبوده‏ ‏و‏ ‏بلکه‏ ‏حتی‏ ‏مظاهر‏ ‏تهاجم‏ ‏دشمن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ ‏مد‏ ‏یا‏ ‏روشنفکری‏ ‏قبول‏ ‏کنند‏ ‏تا‏ ‏حدئیکه‏ ‏کسی‏ ‏اگر,‏ ‏آگاهی‏ ‏پیدا‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏خواست‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏مقابله‏ ‏کند‏ ‏با‏ ‏وی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ضد‏ ‏مد‏ ‏یا‏ ‏انسان‏ ‏عصر‏ ‏حجری‏ ‏برخورد‏ ‏می‏‌‏کنند‏. ‏اما‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏پرداختن‏ ‏به‏ ‏اصل‏ ‏مساله,‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏تعریفی‏ ‏از‏ ‏فرهنگ‏ ‏داشته‏ ‏باشیم‏.
‏تعریف‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی
‏برای‏ ‏فرهنگ‏ ‏تعریفهای‏ ‏زیادی‏ ‏گفته‏ ‏شده‏ ‏اما‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏خلاصه‏ ‏و‏ ‏خیلی‏ ‏ساده‏ ‏می‏‌‏توان‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏فرهنگ‏ ‏مایه‏ ‏های‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏ارزشی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏رفتارهای‏ ‏اختیاری‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏انسان,‏ ‏تحت‏ ‏تاثیر‏ ‏آنها‏ ‏قرار‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏شامل‏ ‏شناختها‏ ‏و‏ ‏باورهای‏ ‏انسان,‏ ‏ارزشها‏ ‏و‏ ‏گرایشها‏ ‏و‏ ‏رفتارها‏ ‏و‏ ‏کردارها‏ ‏می‏‌‏باشد‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏اساس‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏عبارت‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏حرکتی‏ ‏از‏ ‏دشمن‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏صدد‏ ‏تغییر‏ ‏یا‏ ‏تحریف‏ ‏ارزشها‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏و‏ ‏کردارهای‏ ‏انسانی‏ ‏و‏ ‏ملتی‏ ‏می‏‌‏باشد‏. ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏دیگر‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏یعنی‏ ‏اینکه‏ ‏ملتی,‏ ‏بخواهد‏ ‏فرهنگ‏ ‏رایج‏ ‏و‏ ‏غالب‏ ‏یک‏ ‏ملتی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏دستش‏ ‏گرفته‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏تحمیل‏ ‏کند‏ ‏تا‏ ‏ملت‏ ‏مورد‏ ‏تهاجم‏ ‏گرفته‏ ‏تحت‏ ‏سلطه‏ ‏این‏ ‏ملت‏ ‏در‏ ‏آمده‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏وسیله‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏ملت‏ ‏تسلط‏ ‏یافته‏ ‏و‏ ‏ضربان‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏سیاسی‏ ‏و‏ ‏نظامی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دست‏ ‏خود‏ ‏بگیرند,‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏اینکار‏ ‏آسانترین‏ ‏راه‏ ‏کم‏ ‏و‏ ‏هزینه‏ ‏ترین‏ ‏راهها,‏ ‏همان‏ ‏تغییر‏ ‏فکر‏ ‏و‏ ‏خط‏ ‏مشی‏ ‏ملتی‏ ‏است‏ ‏اینکه‏ ‏فرهنگ‏ ‏شما,‏ ‏فرهنگ‏ ‏خوبی‏ ‏نیست‏ ‏اینگونه‏ ‏فکر‏ ‏کرده‏‌‏اید‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏اینجا‏ ‏رسیده‏‌‏اید,‏ ‏شما‏ ‏متحجرید,‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏شعارهای‏ ‏به‏ ‏ظاهر‏ ‏زیبا,‏ ‏همچنانکه


لینک کمکی