تحقیق در مورد درون گرایی و برون گرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق در مورد درون گرایی و برون گرایی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏ 
‏کشاکش درون‏‌‏گرایی جهان‏‌‏ستیز
‏و برون‏‌‏گرایی جهان‏‌‏آمیز در تاریخ ایران
‏ 
‏در احوال اجتماعی اقوام دو نگره‏‌‏ی برون‏‌‏گرایی و جهان‏‌‏آمیزی از یک سو, و درون‏‌‏گراییِ خودبین و جهان‏‌‏ستیز از سوی دیگر, می‏‌‏توانند درشکل و محتوایِ رفتار فردی و اجتماعی تعیین کننده باشند. بدینسان در تاریخ شکل‏‌‏گیری و رشد تمدن‏‌‏ها, با تقابل دو نیروی متضاد روبرو خواهیم بود: نیروهای باز و آمیزش‏‌‏جو در برابر نیروهای بسته و خود‏‌‏گرا. بر پایه‏‌‏ی همین منطق در فلات ایران, مانند بسیاری دیگر ازسرزمین‏‌‏های مهاجرپذیر, از تشکیل اولین امپراطوری جهانشمولِ باستانی (هخامنشیان) تا ظهور حکومت‏‌‏های ایلخانان مغول و سپس شکل‏‌‏گیری سلسله‏‌‏ی خودگرایِ شیعیان صفوی, کشاکشِ این دو نگره‏‌‏ی ذهنی در نقش آفرینیِ فرهنگ ایرانیان از عوامل سرنوشت‏‌‏ساز بوده است.
‏***
‏خصلت جهان‏‌‏گرا و جهان‏‌‏جوی ایرانیان که ترکیبی بود از ریشه‏‌‏های کهن در عصر جهانگیری‏‌‏های باستان و ره‏‌‏آورد مهاجرت‏‌‏های قومی پس از سقوط دولت ساسانی از قرن یکم تا پنجم خورشیدی, سرانجام در قرن دهم خورشیدی پس از نبرد معروف شاه اسماعیل و تاسیس سلسله‏‌‏ی صفوی, که از یک سوی شعله‏‌‏ی نوزایش سیاسی ـ کشوری ایرانیان بود و از سوی دیگر خاکسترِ یک خاموشیِ فرهنگی ـ تمدنی, در یک خواب تاریخی اندر غلطید. چهره‏‌‏هایی چون ملاصدرا هم نتوانستند از این خاکستر شعله‏‌‏ای برافروزانند. این خاموشی و خواب فرهنگی که نتیجه‏‌‏ی خودگرایی ایرانیان در عصر صفوی بود سپس با بیشتر از یک سده خاموشی و بی‏‌‏لیاقتی سیاسی قاجارها تکمیل شد و شرایط یک بحران کامل تمدنی را در یک دو راهی تاریخی برای ایرانیان به وجود آورد: نوزایش تمدنی در برابر از هم‏‌‏گسیختگی تمدنی. ایران ذاتا و اصالتا یک سرزمین و تمدن مهاجرپذیر است؛ زبان فارسی بهترین شاهد این پدیده‏‌‏ی تاریخی است. زبان فارسی, مانند انگلیسی نزد مهاجران اروپایی در آمریکای شمالی, گشوده‏‌‏ترین واقعیت فرهنگی از میان رودان تا ورارود بوده و همچنان هست؛ شاهنامه


لینک کمکی