پاورپوینت سيدمحمدحسين بن حسين حسني حسيني اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سيدمحمدحسين بن حسين حسني حسيني اصفهاني :


پاورپوینت سيدمحمدحسين بن حسين حسني حسيني اصفهاني
پاورپوینت سيدمحمدحسين بن حسين حسني حسيني اصفهاني, عالم فاضل, فقیه ماهر و مفسر محقق, از علمای قرن سیزدهم هجری اصفهان می‌باشد..

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


میرمحمّدحسین حسنی حسینی اصفهانی بن سیّدحسین بن سیّدابراهیم بن سیّدحسین بن سیّدمحمّدامین بن غیاث‌الدّین محمّد مشهور به میرمیران حسنی حسینی اصفهانی, عالم فاضل, فقیه ماهر و مفسر محقق, از علمای قرن سیزدهم هجری. وی را تفسیری است موسوم به (مظهر الانوار اللاهوتیه) به عربی که آنرا از (تفسیر صافی) فیض کاشانی و (انوار التّنزیل) قاضی بیضاوی انتخاب شده است. این کتاب به شماره 12108 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران

لینک کمکی