پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي بهشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي بهشتي :


پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي بهشتي اصفهانی
پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي بهشتي اصفهانی, عالم فاضل زاهد در اصفهان بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


سیّد محمّد حسین بن آقا میر سیّد علی بهشتی, عالم فاضل زاهد از ائمه جماعت مسجد سرجوی شاه اصفهان, متوفی سال 1337ق مدفون در تکیه تویسرکانی.

لینک کمکی