پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي بهشتي اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي بهشتي اصفهاني :


پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي بهشتي اصفهاني
پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي بهشتي اصفهاني, عالم فاضل زاهد در اصفهان بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


سیّد محمّد حسین بن آقا میر سیّد علی بهشتی, عالم فاضل زاهد از ائمه جماعت مسجد سرجوی شاه اصفهان, متوفی سال 1337ق مدفون در تکیه تویسرکانی.

[1] قم

لینک کمکی