پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي حسيني تبريزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي حسيني تبريزي :


پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي حسيني تبريزي اصفهانی
پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي حسيني تبريزي اصفهانی, از خوشنویسان و کاتبان اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


سیّدمحمّدحسین اصفهانی تبریزی فرزند میرسیّدعلی, از خوشنویسان و کاتبان قرن سیزدهم هجری است. وی خط نسخ را بسیار ز

لینک کمکی