پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي حسيني تبريزي اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي حسيني تبريزي اصفهاني :


پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي حسيني تبريزي اصفهاني
پاورپوینت سيدمحمدحسين بن سيدعلي حسيني تبريزي اصفهاني, از خوشنویسان و کاتبان اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


سیّدمحمّدحسین اصفهانی تبریزی فرزند میرسیّدعلی, از خوشنویسان و کاتبان قرن سیزدهم هجری است. وی خط نسخ را بسیار زیبا می‌ن

لینک کمکی