پاورپوینت سيدهادي بن صالح قزويني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سيدهادي بن صالح قزويني :


پاورپوینت سيدهادي بن صالح قزويني
سیدهادی بن صالح بن حسین, از عالمان و شاعران به‌نام خاندان آل قزوینی می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - منبع


معرفی اجمالی


سیدهادی بن صالح بن حسین (د 1347ق/1927م), از عالمان و شاعران به‌نام آل قزوینی است. از احوال او آگاهی چندانی در دست نیست, جز این‌که گفته شده‌ است او در

لینک کمکی