پاورپوینت سيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سيري :


پاورپوینت سيري
حالت بی میلی بعد از غذا همان پاورپوینت سيري است که از احکام آن در بابهای طهارت, صوم, حج, نکاح, اطعمه و اشربه و قضا سخن گفته‏اند.

فهرست مندرجات

1 - معنای پاورپوینت سيري
2 - احکام پاورپوینت سيري
2.1 - کراهت خوردن تا حدّ پاورپوینت سيري
2.2 - کراهت قضاوت در حالت پاورپوینت سيري
2.3 - کراهت آمیزش و حمام کردن در حال پاورپوینت سيري
2.4 - عدم جواز خوردن محرمات تا حدّ پاورپوینت سيري
2.5 - کراهت خوردن تا حد پاورپوینت سيري بر معذور در ماه رمضان
2.6 - خوردن گوشت شکار تا حدّ پاورپوینت سيري بر محرم
3 - پانویس
4 - منبع


معنای پاورپوینت سيري


سیری حالت بی میلی است به غذا که بر اثر غذا خوردن ایجاد می شود.

احکام پاورپوینت سيريکراهت خوردن تا حدّ سیری


خوردن تا حدّ سیری و نیز در حال سیری

[1] مهذب الأحکام ج23, ص199.

مکروه است.

کراهت قضاوت در حالت پاورپوینت سيري


قضاوت کردن در حالت سیری مفرط کراهت دارد.

[2] الروضه البهیه ج3, ص76.کراهت آمیزش و حمام کردن در حال پاورپوینت سيري


آمیزش

[3] جواهر الکلام ج29, ص60-61.

و حمام کردن

[4] وسائل الشیعه ج2, ص52.

در حال سیری کراهت دارد.

عدم جواز خوردن محرمات تا حدّ

لینک کمکی