پاورپوینت سيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت سيس :


استاد پاورپوینت سيس
استاد پاورپوینت سيس, از شورشیان ایرانی بود که پس از کشته شدن سنباد زرتشتی در سال 137 ق رهبری قیام برعلیه عباسیان را به عهده گرفت. اوسرانجام به سال 150 ق در جنگ با مهدی عباسی اسیر و به دستور منصور عباسی به قتل رسید.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


استاد پاورپوینت سيس, شورشی ایرانی که پس از کشته شدن سنباد زرتشتی در سال 137 ق رهبری قیامی را در خراسان به عهده گرفت و علیه منصور عباسی شورید. استاد پاورپوینت سيس فرمانده برخی از گروه‌های خراسانی بود که شهرهای خراسان را یکی پس از دیگری فتح کرد و بر آنها چیره شد. بعد از تصرف هرات و منطقه پاورپوینت سيستان به سوی مرو, پایتخت خراسان شتافت.
منصور لشکری را به فرماندهی اجثم مروزی به جنگ او گسیل داشت, امّا استاد پاورپوینت سيس, او را شکست داده و اجثم در جنگ کشته شد. پس از آن منصور لشکر دیگری به فرماندهی پسرش, مهدی به جنگ با استاد پاورپوینت سيس فرستاد و بدنبال آن نیروهایی به فرماندهی خازم بن خزیمه تمیمی را به کمک او اعزام کرد. پس از نبردی سهمگین و خونین لشکریان خلیفه بر لشکر استاد پاورپوینت سيس پیروز شدند. منابع تاریخی, عدد کشتگان این نبرد را هفتاد هزار نفر و تعداد اسیران را به چهارده هزار نفر ـ که آنان نیز گردن زده شدند ـ ذکر کرده‌اند.
استاد پاورپوینت سيس پس از این جنگ فرار کرده و با عده‌ای از سربازان خو

لینک کمکی