پاورپوینت شبهه عقد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شبهه عقد :


پاورپوینت شبهه عقد
ازدواج فاسد به گمان صحیح بودن را شُبهه عقد (شبهه نکاح‌) می‌گویند.

فهرست مندرجات

1 - وقوع پاورپوینت شبهه عقد در دو حالت
1.1 - ازدواج باطل به جهت جهل
1.2 - ازدواجی باطل به جهت گمان صحت
2 - حکم آمیزش در پاورپوینت شبهه عقد
3 - پانویس
4 - منبع


وقوع پاورپوینت شبهه عقد در دو حالت


پاورپوینت شبهه عقد یا نکاح, در جایی است که ازدواجی باطل به جهت جهل به موضوع یا حکم به گمان صحت آن انجام شود.

ازدواج باطل به جهت جهل


مانند آنکه فردی با یکی از محارم خود, همچون عمه و خاله به گمان اجنبی بودن آنان, و یا با زنی که در عدّه است به گمان عدم عده, ازدواج کند.

ازدواجی باطل به جه

لینک کمکی