پاورپوینت شرطيه متصله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شرطيه متصله :


قضیه پاورپوینت شرطيه متصله
قضیه پاورپوینت شرطيه متصله, به‌معنای قضیه شرطیه دالّ بر ثبوت یا سلب اتصال بین مقدّم و تالی است.

فهرست مندرجات

1 - اقسام قضیه شرطیه
2 - توضیح اصطلاح
3 - قضیه شرطیه وضعیه
4 - تقسیمات پاورپوینت شرطيه متصله
5 - مستندات مقاله
6 - پانویس
7 - منبع


اقسام قضیه شرطیه


قضیه شرطیه, دارای دو قسم اصلی است: پاورپوینت شرطيه متصله و شرطیه منفصله.

[1] سبزواری, ملاهادی, شرح المنظومه, ص240.

[2] مظفر, محمدرضا, المنطق, ص155.توضیح اصطلاح


در قضیه پاورپوینت شرطيه متصله حکم می‌شود به ثبوت یا نفی اتصال و پیوستگی و ملازمه دو نسبت. به عبارت دیگر قضیه پاورپوینت شرطيه متصله, قضیه‌ای است که در آن حکم شده است به ثبوت یا سلب نسبتی به فرض ثبوت یا سلب نسبتی دیگر, مثل: "هر گاه جسم حرارت ببیند منبسط می‌شود".

[3] مشکوهالدینی, عبدالمحسن, منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه, ص256.

[4] خواجه نصیرالدین طوسی, محمد بن محمد, اساس الاقتباس, ص69.

[5] علامه حلی, حسن بن یوسف, الجوهر النضید, ص40.قضیه شرطیه وضعیه


پاورپوینت شرطيه متصله را "وضعیه" نیز می‌نامند زیرا وضع, به معنای نهادن یا وجود چیزی است, و چون در متصله حکم به وجود چیزی با فرض وجود شئ دیگر, یعنی عدم انفکاک جز دوم (تالی) از جز اول (مقدّم) می‌شود, از این جهت "وضعیه" نامیده شده است.

تقسیمات پاورپوینت شرطيه متصله


قضیه پاورپوینت شرطيه متصله, به لحاظ‌های مختلف قابل انقسام است:
1. به لحاظ کمیت: اگر حکم به اتصال مقدم و تالی, شامل همه شرایط و حالات باشد آن را "قضیه متصله کلّیه" می‌گویند مثل: "کلما کانت الشمس طالعه فالنهار موجود". و اما اگر اختصاص به شرایط و حالات یا زمان‌های خاص داشته باشد آن را "قضیه متصله جزئیه" گویند, مانند: "قد یکون اذا کانت الشمس طالعه کان النهار موجوداً".
2. به لحاظ کیفیت: اگر حکم به ثبوت اتصال بین مقدم و تالی شود آن را "پاورپوینت شرطيه متصله موجبه" می‌گویند مانند: "ان کان زید انسانا فهو حیوان". و اما اگر حکم به سلب و نفی اتصال بین مقدّم و تالی شود آن را "پاورپوینت شرطيه متصله سالبه" گویند مثل: "چنین نیست که اگر دیانت در جامعه نباشد, رذایل اخلاقی شایع نشود".
3. به لحاظ مطابقت و عدم مطابقت با واقع: اگر مفاد قضیه مطابق واقع بود "قضیه متصله صادقه" است مانند: "اگر کسی در آب نباشد غرق نمی‌شود". و اگر مطابق با واقع نبود "قضیه متصله کاذبه" خواهد بود مثل: "اگر کسی در آب نباشد غرق می‌شود".

[6] فرصت شیرازی, میرزا محمد, اشکال ‌المیزان, ص45.

[7] جرجانی, میر سید شریف, الکبری فی المنطق, ص178.

[8] ابوالبرکات ابن‌مل

لینک کمکی