پاورپوینت شرطيه محتمله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شرطيه محتمله :


قضیه پاورپوینت شرطيه محتمله
قضیه پاورپوینت شرطيه محتمله, به‌معنای قضیه شرطیه مشتمل بر تالی و جزای احتمالی و غیر یقینی است.

فهرست مندرجات

1 - توضیح اصطلاح
2 - مستندات مقاله
3 - پانویس
4 - منبع


توضیح اصطلاح


مفاد قضیه شرطیه متصله, ترتب حکمِ مستفاد از تالی بر حکم مستفاد از مقدّم و اتصال بین آن دو است. و مفاد قضیه شرطیه منفصله, عناد و تنافی بین دو حکم مستفاد از مقدّم و تالی است. این اتصال یا انفصال, می‌تواند قطعی و ضروری باشد و می‌تواند احتمالی باشد. اگر ادعای ترتب تالی بر مقدم و اتصال بین آن دو, یا انفصال و عناد بین مقدّم و تا

لینک کمکی