پاورپوینت شرطيه محرفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شرطيه محرفه :


قضیه پاورپوینت شرطيه محرفه
قضیه پاورپوینت شرطيه محرفه, به‌معنای قضیه شرطیه, بدون تصریح به ادات اتصال یا انفصال, و با شکل ظاهری قضیه حملیه است.

فهرست مندرجات

1 - اقسام قضیه شرطیه
2 - توضیح اصطلاح
3 - تفاوت قضیه منحرفه با محرَّفه
4 - مستندات مقاله
5 - پانویس
6 - منبع


اقسام قضیه شرطیه


قضیه شرطیه, به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به ادات اتصال یا انفصال, به "شرطیه محرَّفه" و "غیر محرفه" تقسیم می‌شود.

توضیح اصطلاح


شرطیه محرّفه قضیه‌ای است که به حسب ظاهر, ادات اتصال یا انفصال در آن استعمال نشده؛ لیکن به حسب حقیقت و معنا افاده اتصال, و دلالت بر مصاحبت یا معاندت دو نسبت می‌کند. از این رو, قضیه محرّفه به ظاهر, حملیه است؛ ولی در واقع شرطیه است و وقتی به مجرای طبیعی خود بر گردد, به شرطیه متصله و یا شرطیه منفصله تبدیل می‌شود؛ مانند: "آب به طبع خود, با این که هوا گرم باشد, منجمد نمی‌شود".
این قضیه را می‌توانیم به قضیه شرطیه متصله‌ای برگردانیم که مقدم آن, عین بخش اول و تالی آن, نقیض (یا مساوی با نقیص) بخش دوم باشد: "اگر آب منجمد باشد هوا گرم نیست", یا: "اگر آب منجمد باشد هوا سرد است". و یا به قضیه منفصله‌ای برگردانیم که از عین هر دو بخش شکل گرفته باشد؛ مثل این که گفته شود: "یا آب منجمد می‌شود یا هوا گرم است".

[1] شیرازی, قطب‌الدین, دره التاج (منطق), ص97.

[2] مجتهد خراسانی (شهابی), محمود, رهبر خرد, ص160.

[3] خوانساری, محمد, منطق صوری, ص89-90.تفاوت قضیه منحرفه با محرَّفه


بعضی از منطق دانان, مثل محقق طوسی در "اساس الاقتباس", و قطب‌الدین شیرازی در "درّه التاج", قضیه حملیه دارای انحراف از وضع طبیعی را "قضیه منحرفه", و قضیه شرطیه دارای انح

لینک کمکی