پاورپوینت شرطيه مطلقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شرطيه مطلقه :


قضیه پاورپوینت شرطيه مطلقه
قضیه پاورپوینت شرطيه مطلقه, به‌معنای قضیه شرطیه فاقد "جهت" است.

فهرست مندرجات

1 - قضیه موجّهه و مطلقه
2 - توضیح اصطلاح
3 - اقسام قضیه مطلقه
4 - مستندات مقاله
5 - پانویس
6 - منبع


قضیه موجّهه و مطلقه


اگر قضیه, دارای "جهت" باشد به آن, "قضیه موجّهه" گفته می‌شود, و اگر فاقد جهت باشد آن را "قضیه مطلقه" گویند. قضیه مطلقه به اعتبار شرطی یا حملی بودن, به "قضیه پاورپوینت شرطيه مطلقه" و "قضیه حملیه مطلقه" تقسیم می‌شود.

[1] شیرازی, قطب‌الدین, دره التاج (منطق), ص90-91.

[2] گرامی, محمدعلی, منطق مقارن, ص111.توضیح اصطلاح


قضیه پاورپوینت شرطيه مطلقه, قضیه شرطیه‌ای است که به ضروری یا ممکن یا ممتنع بودنِ اتصال یا انفصال تالی نسبت به مقدم, اشاره نشده باشد مانند: "اگر آفتاب طلوع کرده باشد روز موجود است". به عبارت دیگر, قضیه پاورپوینت شرطيه مطلقه آن است که در آن, لفظی نباشد که دلالت کند بر این که قضیه, اتفاقیه است یا قسم دیگر, به گونه‌ای که نمی‌توان فهمید که از چه قسمی است. مانند آیه کریمه : (و اذا انزلت سوره ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استاذنک اولوا الطول منهم؛

[3] توبه/سوره9, آیه86.

هرگاه سوره‌ای نازل می‌شود که به خدای ایمان آورده و همراه پیامبرش جهاد کنید گردن‌کشان از تو اجازه دوری از جهاد را می‌خواهند). در این مثال بیان نشده است که قضیه لزومیه است یا اتفاقیه و بنابراین, مطلقه است.

اقسام قضیه مطلقه


هر یک از پاورپوینت شرطيه مطلقه متصله و منف

لینک کمکی