پاورپوینت شرطيه منفصله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شرطيه منفصله :


قضیه پاورپوینت شرطيه منفصله
قضیه پاورپوینت شرطيه منفصله, به‌معنای قضیه شرطیه دالّ بر ثبوت یا سلب عناد و انفصال بین مقدّم و تالی است.

فهرست مندرجات

1 - اقسام قضیه شرطیه
2 - توضیح اصطلاح
3 - اقسام پاورپوینت شرطيه منفصله
4 - شرطیه بودن قضیه منفصله
5 - انحلال قضیه منفصله
6 - مستندات مقاله
7 - پانویس
8 - منبع


اقسام قضیه شرطیه


قضیه شرطیه, دارای دو قسم اصلی است: شرطیه متصله و پاورپوینت شرطيه منفصله.

[1] خواجه نصیرالدین طوسی, محمد بن محمد, اساس الاقتباس, ص69.

[2] مظفر, محمدرضا, المنطق, ص155.

[3] علامه حلی, حسن بن یوسف, الجوهر النضید, ص40.توضیح اصطلاح


در قضیه پاورپوینت شرطيه منفصله, حکم می‌شود به ثبوت یا نفی انفصال و عناد بین مقدّم و تالی. به عبارت دیگر قضیه پاورپوینت شرطيه منفصله, قضیه‌ای است که در آن حکم شده است به ثبوت یا سلب نسبتی به فرض عدم ثبوت یا سلب نسبتی دیگر, مانند: "عالم یا قدیم است یا حادث" و "هر زاویه‌ای یا قائمه است یا حاده یا منفرجه".

[4] مشکوهالدینی, عبدالمحسن, منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه, ص252.


در قضیه شرطیه متصله, مقدَّم به حسب طبع (یعنی به لحاظ مفهومی) از تالی ممتاز است زیرا در شرطیه متصله مقدم, ملزوم است و تالی, لازم. اما در منفصله هر یک از دو جز , معاند جز دیگر است و تقدم و تاخر در آن‌ها تاثیری ندارد, و پیش و پس آمدن هر یک از آن دو جائز است (مثل: "عدد یا زوج است یا فرد" و "عدد یا فرد است یا زوج"). بنابراین در قضیه منفصله اطلاق مقدم بر جز اول و اطلاق تالی بر جز دوم, صرفاً به وضع است نه به طبع, و تعبیری مجازی است نه حقیقی. به تعبیر دیگر: پاورپوینت شرطيه منفصله قضیه‌ای است که به تنافی بین دو جز آن حکم می‌شود و مفاد قضیه این است که دو چیز با یک دیگر جمع نمی‌شوند چه دو امر وجودی باشند یا دو امر عدمی؛ یعنی حکم شود که وجود دو چیز یک جا جمع نمی‌شود یا عدم‌شان در یک مورد با هم محقق نمی‌گردد و یا آن که نه با هم در یک مورد موجود می‌شوند و نه معدوم می‌گردند.

[5] مشکوهالدینی, عبدالمحسن, منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه, ص257.

[6] ابن‌سینا, حسین بن عبدالله, منطق المشرقیین, ص61.اقسام پاورپوینت شرطيه منفصله


قضیه پاورپوینت شرطيه منفصله, به لحاظ‌های مختلف قابل انقسام است:
1. به لحاظ کمیت: اگر حکم به انفصال مقدم و تالی, شامل همه شرایط و حالات باشد آن را "قضیه منفصله کلیه" می‌گویند مثل: "همیشه هر عددی یا زوج است یا فرد". و اما اگر اختصاص به شرایط و حالات یا زمان‌های خاص داشته باشد آن را "قضیه منفصله جزئیه" گویند مانند: "گاهی انسان یا عصبانی است یا خوشحال".
2. به لحاظ کیفیت: اگر حکم به ثبوت عناد و انفصال بین مقدم و تالی شود آن را "پاورپوینت شرطيه منفصله موجبه" می‌گویند مانند: "همیشه هر کسی یا دوست تو است یا دشمن". و اما اگر حکم به سلب و نفی انفصال بین مقدّم و تالی شود آن را "پاورپوینت شرطيه منفصله سالبه" گویند مثل: "چنین نیست که همیشه هر کسی یا دوست تو باشد یا دشمن".
3. به لحاظ مطابقت و عدم مطابقت با واقع: اگر مفاد قضیه مطابق واقع بود "قضیه منفصله صادقه" است مانند: "امّا ان یکون هذا العدد زوجاً او فرداً". و اگر مطابق با واقع نبود "قضیه منفصله کاذبه" خواهد بود مثل: "امّا ان یکون الاربعه زوجاً او منقسماً بمتساویین".
4. به لحاظ ذکر سور یا اهمال آن: اگر سور قضیه, که بیان‌گر کلیت یا جزئیت حکم است, ذکر شده باشد "قضیه منفصله محصوره" خواهد بود, و اگر تصریح به سور قضیه نشده باشد "قضیه منفصله مهمله" نامیده می‌شود.

[7] ابوحامد غزالی, محمد بن محمد, معیار العلم فی فن المنطق, ص87.

[8] خوانساری, محمد, منطق صوری, ص68.شرطیه بودن قضیه منفصله


از بیشتر مؤلفان منطق نقل شده که قضیه منفصله, قضیه شرطیه نیست زیرا دلالت بر عناد و تنافی می‌کند و عناد, غیر از تعلیق (مفاد قضیه شرطیه) است ولی در عین حال, در قوه قضیه شرطیه است زیرا وقتی مثلاً گفته می‌شود: "این جسم سفید یا سیاه است" با اینکه حرف شرط در قضیه وجود ندارد, و دلالت بر تعلیق نمی‌کند, اما مثل این است که گفته باشیم: "جسم اگر سفید باشد سیاه نخواهد بود", و لفظ "یا" معنای "اگر" را می‌رساند, بنابراین

لینک کمکی