پاورپوینت شرع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شرع مقدس :


شریعت (فقه)
شَریعت به معنی آنچه خداوند متعال برای بندگان خود وضع و تشریع کرده است, می باشد. به شریعت, شَرع, شریعت الهی, شریعت مُنزِلِه و قانون الهی نیز گفته می شود.

فهرست مندرجات

1 - معنی شریعت
2 - نسبت شریعت با دین
3 - معنی شارع
4 - منبع شریعت
5 - شریعت و تبعیت از مصالح و مفاسد
6 - شریعت سمحه و سهله
7 - نوآوری در شریعت
8 - استصحاب عدم نسخ در شریعت
9 - پانویس
10 - منبع


معنی شریعت


(شریعت) در لغت به معنای درگاه و سردر ورودی (= عتبه) و نیز به معنای آبشخور و جایگاهی که بدون طناب از آن آب نوشیده می شود (مورد الما الّذی یستقی منه بلا رِشا )

[1] گروهی از مولفین, المعجم الوسیط, ج1, ص479, مادّه (شرع).

آمده است و به مجموعه مسائل دینی اعمّ از عقاید و اخلاق و احکام نیز (شریعت) گفته می شود از این جهت که مایه حیات و طهارت کسانی است که آن را بپیمایند و سلوکی هماهنگ با آن داشته باشند.

[2] راغب اصفهانی, حسین بن محمد, المفردات فی غریب القرآن, ص258, مادّه (شرع).

مراد از (شریعت) در آیه 18 سوره جاثیه نیز همین معنا می باشد: (ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَی شَرِیعَه مِّنَ الاَْمْرِ).

[3] طباطبایی, محمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن,ج18, ص166.

[4] ابن عاشور, التحریر و التنویر, ج25, ص348.

[5] زحیلی, وهبه, التفسیر المنیر, ج5, ص270.

البتّه در اصطلاح فقها و کتب فقهی و تعبیراتی نظیر (شرایع الاحکام) خصوص احکام فرعی عملی از آن اراده می شود که در این صورت کاملا مرادف با معنای اصطلاحی (فقه) است.

[6] مکارم شیرازی, ناصر, دائره المعارف فقه مقارن, ج1, ص43.نسبت شریعت با دین


شریعت از نظر مفهومی اخص از دین است؛ زیرا شریعت عبارت است از راه و روشی خاص برای امتی یا پیامبری؛ در حالی که دین عبارت است از روش عام الهی نسبت به همه امتها؛ از این رو, شریعت قابل نسخ است؛ لیکن دین به این معنا نسخ پذیر نیست

[7] طباطبایی, محمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن, ج5, ص350.

.

معنی شارع


شارع به معنای وضع و تشریع کننده شریعت, خدای متعال و به معنای تبیین و تفسیر کننده آن, پیامبر اعظم صلّی اللّه‌ علیه و آله است.

منبع شریعت


کتاب خدا (قرآن) و سنّت دو منبع اصلی شریعت اند که مجتهدان برای به دست آوردن احکام و تکالیف شرعی به آن دو رجوع می‌کنند.

شریعت و تبعیت از مصالح و مفاسد


از دیدگاه فقهای شیعه احکام و تکالیفی که خداوند متعال مقرر کرده, تابع مصالح و مفاسد است؛ بدین معنا که خداوند بدانچه مصلحت بندگان در آن بوده امر کرده و از آنچه برای آنان مفسده داشته نهی کرده است.

شریعت سمحه و سهله


خداوند متعال شریعت را سهل

لینک کمکی