پاورپوینت شرف‌الدين‌ داوود بن‌ عمر اسکندري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شرف‌الدين‌ داوود بن‌ عمر اسکندري :


ابوسلیمان‌ پاورپوینت شرف‌الدين‌ داوود بن‌ عمر اسکندري
اسْکنْدَری‌, ابوسلیمان‌ شرف‌الدین‌ داوود بن‌ عمر بن‌ ابراهیم‌, فقیه‌ مالکی‌ و عارف‌ شاذلی‌ سده‌های‌ 7- 8ق‌/13-14م‌ بود.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اسکندری
1.1 - شاگردان
1.2 - درگذشت
1.3 - برخی عقاید اسکندری
1.3.1 - مرید
1.3.2 - نور ولی
1.3.3 - تقسیم علوم
1.4 - اثر چاپی‌
1.5 - آثار خطی‌
1.6 - آثار منسوب‌
2 - فهرست منابع
3 - پانویس
4 - منبع


معرفی اسکندری


او به‌ ابن‌ باخلا (یا ابن‌ ماخلا), و در میان‌ پیروان‌ طریقه شاذلیه‌ به‌ داوود باخلی‌ نیز مشهور بوده‌ است‌.

[1] عمر ابن‌ ملقن‌, طبقات‌ الاولیا , ج1, ص517, به‌کوشش‌ نورالدین‌ شریبه‌, بیروت‌, 1406ق‌/1986م‌.

[2] عبدالوهاب شعرانی‌, الانوار القدسیه, ج1, ص129, به‌کوشش‌ طه‌ عبدالباقی‌ سرور و محمد عیدالشافعی‌, بیروت‌, 1405ق‌/1985م‌.

[3] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص188, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.

[4] ابوالوفا غنیمی‌, ابن‌ عطا الله‌ السکندری‌ و تصوفه‌, ج1, ص27- 28, قاهره‌, 1389ق‌/1969م‌.

[5] احمد ابن‌ مبارک‌, الابریز, ج1, ص358, به‌کوشش‌ محمد عدنان‌ شماع‌, دمشق‌, 1406ق‌/1986م‌.

[6] احمد ابن‌ عجیبه‌, ایقاظ الهمم‌ فی‌ شرح‌ الحکم‌, ج1, ص6, قاهره‌, 1985م‌.


تاریخ‌ تولد و زادگاه‌ او دانسته‌ نیست‌, اما از آن‌جا که‌ مرید ابن‌ عطا الله‌ (د 709ق‌) بوده‌, و نیز به‌ گفته ابن‌ حجر عسقلانی‌ ,

[7] احمد ابن‌ حجر عسقلانی‌, الدرر الکامنه, ج2, ص226, حیدرآباد دکن‌, 1393ق‌/1973م‌.

محضر ابوالعباس‌ مرسی‌ (د 686ق‌) را دریافته‌, می‌توان‌ حدس ‌ زد که‌ ولادت‌ او در اواسط سده 7ق‌ بوده‌ است‌.
به‌گفته شعرانی ‌

[8] عبدالوهاب شعرانی‌, الانوار القدسیه, ج1, ص129, به‌کوشش‌ طه‌ عبدالباقی‌ سرور و محمد عیدالشافعی‌, بیروت‌, 1405ق‌/1985م‌.

او نخست‌ به‌عنوان‌ شحنه ‌ در دستگاه‌ والی‌ اسکندریه ‌ خدمت‌ می‌کرد و از نفوذ و اعتباری‌ ویژه‌ برخوردار بود, تا آن‌جا که‌ مجازات ‌ یا تبرئه برخی‌ از متهمان ‌ با اشاره او انجام‌ می‌گرفت‌.

[9] یوسف نبهانی‌, جامع‌ کرامات‌ الاولیا , ج2, ص8, قاهره‌, 1329ق‌.

[10] محمود منوفی‌, جمهره الاولیا , ج2, ص245, قاهره‌, 1387ق‌.


از مقدمات‌ تحصیلات‌ و چگونگی‌ گرایش‌ او به‌ تصوف ‌ چیزی‌ دانسته‌ نیست‌, اما چنانکه‌ گذشت‌, او مرید ابن‌ عطا الله‌ (ه م‌) عارف‌ مشهور سلسله شاذلیه‌ بود

[11] عمر ابن‌ ملقن‌, طبقات‌ الاولیا , ج1, ص518, به‌کوشش‌ نورالدین‌ شریبه‌, بیروت‌, 1406ق‌/1986م‌.

[12] سیوطی‌, بغیهالوعاه, ج1, ص562, به‌کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌, قاهره‌, 1384ق‌/ 1964م‌.

و سپس‌ خود از بزرگان‌ این‌ طریقت ‌ و صاحب‌ مقامات‌ عالی‌ در تصوف ‌ گردید.

[13] یوسف نبهانی‌, جامع‌ کرامات‌ الاولیا , ج2, ص8, قاهره‌, 1329ق‌.


به‌گفته شعرانی‌, اسکندری‌ خواندن‌ و نوشتن‌ نمی‌دانست‌,

[14] عبدالوهاب شعرانی‌, الانوار القدسیه, ج1, ص129, به‌کوشش‌ طه‌ عبدالباقی‌ سرور و محمد عیدالشافعی‌, بیروت‌, 1405ق‌/1985م‌.

با این‌همه‌, منوفی ‌ او را جامع‌ بین‌ علم‌ ظاهر و علم‌ باطن ‌ دانسته‌ است‌.

[15] عبدالوهاب شعرانی‌, الانوار القدسیه, ج1, ص129, به‌کوشش‌ طه‌ عبدالباقی‌ سرور و محمد عیدالشافعی‌, بیروت‌, 1405ق‌/1985م‌.شاگردان


اسکندری‌ شاگردان‌ بسیاری‌ تربیت ‌ کرد که‌ از آن‌ جمله‌ محمد وفا , عارف‌مشهور اسکندریه ‌ را می‌توان‌ نام‌ برد.

[16] عبدالوهاب شعرانی‌, الانوار القدسیه, ج1, ص129, به‌کوشش‌ طه‌ عبدالباقی‌ سرور و محمد عیدالشافعی‌, بیروت‌, 1405ق‌/1985م‌.

[17] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص188‌, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.

[18] احمد ابن‌ عجیبه‌, ایقاظ الهمم‌ فی‌ شرح‌ الحکم‌, ج1, ص6, قاهره‌, 1985م‌.

[19] محمد مخلوف‌, شجره النور الزکیه, ج1, ص204, قاهره‌, 1350ق‌.درگذشت


شیخ‌ داوود در اسکندریه‌ درگذشت‌.

[20] سیوطی‌, بغیهالوعاه, ج1, ص562, به‌کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌, قاهره‌, 1384ق‌/ 1964م‌.

[21] احمد باباتنبکتی‌, نیل‌ الابتهاج‌ بتطریز الدیباج‌, ج1, ص175, به‌کوشش‌ عبدالحمید عبدالله‌ هرامه‌, طرابلس‌, 1989م‌.


به‌گفته منوفی ‌ قبر او در اسکندریه‌ زیارتگاه‌ است‌.

[22] محمود منوفی‌, جمهره الاولیا , ج2, ص245, قاهره‌, 1387ق‌.


تاریخ‌وفات‌ او را به‌اختلاف‌: 733ق‌,

[23] سیوطی‌, بغیهالوعاه, ج1, ص562, به‌کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌, قاهره‌, 1384ق‌/ 1964م‌.

732ق‌

[24] حاجی‌خلیفه‌, کشف‌, ج1, ص481.

[25] حاجی‌خلیفه‌, کشف‌, ج1, ص661.

[26] بغدادی‌, ایضاح‌, ج 1, ص557

[27] بغدادی‌, هدیه‌ ج1, ص360.

و نیز 715ق‌

[28] احمد ابن‌ حجر عسقلانی‌, الدرر الکامنه, ج2, ص226, حیدرآباد دکن‌, 1393ق‌/1973م‌.

نوشته‌اند.

برخی عقاید اسکندری


اسکندری‌ معتقد است‌ که‌ سرشت‌ و جوهر مرید فقط در امتحان ‌ و آزمایش ‌ آشکار می‌شود, و از شرایط مرید این‌ است‌ که‌ قدمی‌ به‌ سوی‌ شهوات‌ نفسانی‌ برندارد, و اگر اراده مرید صادق‌ باشد, همه شهوات‌ در وجود او از میان‌ می‌رود.
مرید صادق‌ سیرش‌ به‌ باطن‌ است‌ و ظاهرش‌ تابع‌ باطن‌, حال‌ آنکه‌ عابد سیرش‌ به‌ ظاهر است‌ و باطنش‌ تابع‌ ظاهر.

[29] عبدالوهاب شعرانی‌, الانوار القدسیه, ج1, ص129-130, به‌کوشش‌ طه‌ عبدالباقی‌ سرور و محمد عیدالشافعی‌, بیروت‌, 1405ق‌/1985م‌.

[30] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص189, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.

[31] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص195, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.مرید


او مریدان‌ را به‌ دو گروه‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌:
1. مریدانی‌ که‌ تعالیم‌ پیر خود را پیش‌ از آنکه‌ به‌ دل ‌ راه‌ دهند, نخست‌ با عقل ‌ می‌سنجند؛
2. مریدانی‌ که‌ تلقینات ‌ پیر را از همان‌ ابتدا با دل‌ و جان‌ می‌پذیرند و این‌ مرید را سودمندتر است‌.

[32] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص201, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.


اسکندری‌ زهد در دنیا را اساس‌ همه احکام‌ و قواعد طریقت ‌ می‌داند و از سخنان‌ اوست‌ که‌ هرکس‌ محبت ‌ دنیا را از دل‌ بیرون‌ کند, عابد و زاهد است‌ و هرکس‌ خود را از نفس ‌ و متعلقات‌ آن‌ برهاند, عارف‌ است‌.

[33] عبدالوهاب شعرانی‌, الانوار القدسیه,ج1, ص131, به‌کوشش‌ طه‌ عبدالباقی‌ سرور و محمد عیدالشافعی‌, بیروت‌, 1405ق‌/1985م‌.

[34] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص199, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.نور ولی


شعرانی‌ به‌ نقل‌ از کتاب‌ عیون‌ الحقائق‌ او می‌گوید: ( ولی ‌) دارای‌ دو نور است‌: نور عطف‌ و رحمت‌, و نور فیض ‌ و عزّت‌ و قهر ,

[35] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص188-189, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.

و نیز نیکوترین‌ و برترین‌ نورها, نوری‌ است‌ که‌ بر دل‌ مرید می‌تابد.

[36] عبدالوهاب شعرانی‌, الانوار القدسیه, ج1, ص131, به‌کوشش‌ طه‌ عبدالباقی‌ سرور و محمد عیدالشافعی‌, بیروت‌, 1405ق‌/1985م‌.


اسکندری‌ بعد از ایمان ‌ به‌ خدا و ملائکه‌ و کتابهای‌ آسمانی‌ و پیامبران‌ او, ایمان‌ به‌ نور ولایت ‌ را از بزرگ‌ترین‌ مواهب‌ می‌داند.

[37] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص189, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.


قلب ‌ سایه نور روح ‌, روح‌ سایه نور سرّ و سرّ مظهر تجلی ‌ نور حقیقت‌ِ نخستین‌ در آغاز خلقت‌ است‌.

[38] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص189, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.


اهل‌ تصوف ‌ آنانند که‌ از جسد به‌ ماورای‌ آن‌ سیر کرده‌, و سپس‌ در (حضرت‌ وفا) فرود آمده‌, و در (محل‌ صفا) ساکن‌ شده‌اند.

[39] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص190, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.تقسیم علوم


اسکندری‌ علوم‌ را بر 3 گونه‌ می‌داند:
علم‌ سلوکی‌ که‌ اظهار آن‌ واجب ‌ است‌, علم‌ کشفی‌ که‌ اظهار آن‌ روا نیست‌, و علم‌ سرّی‌ که‌ مطلقاً نباید آن‌ را آشکار کرد.

[40] عبدالوهاب شعرانی‌, الطبقات‌ الکبری‌, ج1, ص199, قاهره‌, 1374ق‌/ 1954م‌.اثر چاپی‌


1. اللطیفه المرضیه بشرح‌ حزب‌ الشاذلیه, ظاهراً همان‌ الرساله المرضیه فی‌ شرح‌ دعا الشاذلیه است‌ که‌ حاجی‌خلیفه‌

[41] حاجی‌خلیفه‌, کشف‌, ج1, ص661.

و به‌ تبع‌ او بغدادی ‌

[42] بغدادی‌, ایضاح‌, ج1, ص569.

از آن‌ یاد کرده‌اند.
در برخی‌ منابع‌ آن‌ را شرح‌ حزب‌ البحر نیز نامیده‌اند.

[43] عمر ابن‌ ملقن‌, طبقات‌ الاولیا , ج1, ص518, به‌کوشش‌ نورالدین‌ شریبه‌, بیروت‌, 1406ق‌/1986م‌.

[44] احمد ابن‌ مبارک‌, الابریز, ج1, ص358, به‌کوشش‌ محمد عدنان‌ شماع‌, دمشق‌, 1406ق‌/1986م‌.


این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ بر حزب‌ البحر ابوالحسن‌ شاذلی‌, شامل‌ آرا و عقاید بسیاری‌ در تصوف ‌, به‌ویژه‌ درباره کلام‌ اولیا, حقایق‌ عقلی‌ و قلبی‌, حکمت‌ الهی‌ و....

[45] ابوالوفا غنیمی‌, ابن‌ عطا الله‌ السکندری‌ و تصوفه‌, ج1, ص28, قاهره‌, 1389ق‌/1969م‌.


این‌ اثر در 1354ق‌/ 1935م‌ در قاهره‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.

آثار خطی‌


1. اجوبه الشاذلی‌, رساله‌ای‌ است‌ به‌صورت‌ سؤال‌ و جواب‌ درباره معراج ‌ و نزول ‌ حق ‌ به‌ آسمان ‌ دنیا , که‌ به‌ شماره 6595 در کتابخانه ظاهریه‌ موجود است‌.

[46] ظاهریه‌, خطی‌ (تصوف‌), ج1, ص17 - 18.


2. روضه المستبین‌ فی‌ شرح‌ التلقین‌, شرح‌ کتاب‌ التلقین‌ ابومحمد عبدالوهاب‌ بن‌ علی‌ بغدادی ‌ در فقه ‌.
از این‌ کتاب‌ نسخه‌ای‌ در خزانه قرویین‌ در فاس‌ موجوداست‌

[47] محمد عابد فاسی‌, فهرس‌ مخطوطات‌ خزانه القرویین‌, ج1, ص343, تونس‌, 1399ق‌/1979م‌.

[48] سیوطی‌, بغیهالوعاه, ج1, ص562, به‌کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌, قاهره‌, 1384ق‌/ 1964م‌.

[49] احمد باباتنبکتی‌, نیل‌ الابتهاج‌ بتطریز الدیباج‌, ج1, ص175., به‌کوشش‌ عبدالحمید عبدالله

لینک کمکی