پاورپوینت شک اثنايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شک اثنايي :


شک لاحق
شک لاحق, شک در بقای موضوع یا حکم متیقّن سابق است.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - منظور از شک در بحث اصول عملی
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


شک لاحق, از ارکان استصحاب بوده و عبارت است از شک در بقای یقین سابق به حکم یا موضوع که بعد از استقرار یقین, بر آن عارض می‌شود, مثل این که در گذشته نسبت به عدالت یا حیات زید یقین وجود داشته, ولی بعد از مدتی در آن شک پیدا می‌شود؛ به عبارت دیگر, شک لاحق, شکی است که از نظر زمان یا رتبه, مؤخر از یقین می‌باشد.

منظور از شک در بحث اصول عملی


منظور از شک در بحث اصول عملی و استصحاب, معنایی است مقابل علم و علمی (ظن معتبر)؛ یعنی احتمال متساوی الطرفین (پنجاه پنجاه), ظن غیر معتبر و وَهم را شامل می‌شود.

[1] اصول الفقه, مظفر, محمد رضا,

لینک کمکی