پاورپوینت شک بين اقل و اکثر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شک بين اقل و اکثر :


دوران بین اقل و اکثر
‌دَوَران بین اقل و اکثر به معنی تردید در تکلیف معلوم به اجمال, بین دو مصداق دارای نسبت اقل و اکثری است که به آن تردد بین اقل و اکثر نیز گفته می شود.

فهرست مندرجات

1 - تعریف دوران بین اقل و اکثر
2 - دوران بین اقل و اکثر در شبهه مقرون به علم اجمالی است
3 - عناوین مرتبط
4 - پانویس
5 - منبع


تعریف دوران بین اقل و اکثر


دوران بین اقل و اکثر, مقابل دوران بین متباینین, و به معنای شک در الزام به یکی از دو امری است که در مجموعه‌ای از افعال یا اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند, و یکی از آنها نسبت به دیگری افعال یا اجزا و شرایط بیشتری دارد.

دوران بین اقل و اکثر در شبهه مقرون به علم اجمالی است


دوران بین اقل و اکثر از موارد شبهه مقرون به علم اجمالی است که در آن, اصل تکلیف به طور اجمال مسلّم بوده ولی در مکلف به تردید وجود دارد.

[1] مشکینی, علی, اصطلاحات الاصول, ص 66.

برای مثال, مکلف علم دارد که نماز بر او واجب است, اما نمی داند که نماز با سوره بر او واجب است یا نماز بدون سوره؛ یعنی در وجوب خواندن نه جز , شک ندارد, بلکه در وجوب جز دهم ( سوره ) شک دارد. و یا مانند آن که کسی بداند مبلغی به شخصی مدیون است اما نداند که آن مبلغ صد تومان است یا دویست تومان. دوران بین اقل و اکثر دو گونه است: ارتباطی و استقلالی.

عناوین مرتبط


اقل و اکثر؛ دوران بین اقل و اکثر ارتباطی؛ دوران بین اقل و اکثر استقلالی.

[2] تحریر الفصول, ذهنی تهرانی, محمدجواد, ج 5,6, ص 620.

[3] شرح رسائل, محمدی, علی, ج 4, ص 5.

لینک کمکی