پاورپوینت شهادت در اصطلاح حقوقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهادت در اصطلاح حقوقي :


پاورپوینت شهادت در اصطلاح حقوقي
پاورپوینت شهادت در اصطلاح حقوقي به معنای, اخبار از واقعه­ای است, به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری, که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود.کاتوزیان, ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات, تهران, انتشارات میزان, 1385, چاپ سوم, جلد دوم, ص14. و همچنین ر.ک به لنگرودی, محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق, تهران, انتشارات گنج دانش, 1387, چاپ نوزدهم, ص397
شاهد یا گواه کسی را گویند که, وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد.

[1] آخوندی, محمود؛ آیین دادرسی کیفری, تهران, سازمان چاپ و انتشارات, 1384, چاپ هشتم, ج2, ص128
فهرست مندرجات

1 - تاریخچه
2 - شرایط استماع شهادت شهود
3 - شرایط مربوط به شهود
4 - تشریفات استماع شهادت شهود
4.1 - به دستور دادگاه
4.2 - احضار نمودن شهود
4.3 - تشخیص هویت شهود
4.4 - عدم مواجهه شهود تحقیق
4.5 - اتیان سوگند شهود
4.6 - مکتوب نمودن اظهارات شهود
5 - استماع شهادت شهود مقیم خارج از کشور
6 - پانویس


تاریخچه


شهادت از قدیمی­ترین روشهای اثبات دعاوی جرایی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است. امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده­است و یک دلیل نسبی به شمار می­آید و در حقیقت نوعی اماره محسوب می­شود.

[2] آخوندی, محمود؛ آیین دادرسی کیفری, تهران, سازمان چاپ و انتشارات, 1387, چاپ اول, جلد ششم, ص 141


از نظر شرعی شاهد گرفتن (استشهاد) از جمله حقوق خصوصی افراد است و نیازی به شاهد گرفتن نیست؛ هر چند که در مواردی همانند معاملات بدان تاکید شده است؛

[3] عمید زنجانی, عباسعلی, آیات الاحکام حقوقی و کیفری, تهران, انتشارات مجد 1388,چاپ اول, ص386

لیکن ادای شهادت (شهادت دادن) یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده, در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود, باید شهادت دهد.

[4] عمید زنجانی, عباسعلی, آیات الاحکام حقوقی و کیفری, تهران, انتشارات مجد 1388,چاپ اول, ص 387


در کشور ما برای امتناع از شهادت بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مجازاتی انشا نشده است و ادای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار می‌آید.

[5] آشوری, محمد؛ آیین دادرسی کیفری, تهران , انتشارات سمت, 1386, چاپ هشتم, ج2, ص113


اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه گردید و شهود حاضر به ادای شهادت شوند, مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع کند. قانونگذار کیفری در ماده 193قانون آ.د.ک

[6] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378

ضمن مشخص نمودن ترتیبات رسیدگی در دادگاه, به لزوم استماع اظهارات شهود اشاره می­کند.
استماع شهادت شهود باید واجد شرایط و تشریفاتی باشد, تا اینکه شهادت ادا شده بتواند, به عنوان دلیل, در پرونده کیفری و صدور حکم مورد استناد قرار گیرد.


شرایط استماع شهادت شهود


برای استماع شهادت شهود قانون آ.د.ک مقررات خاصی را وضع نموده ­است. برخی از این مقررات مربوط به شهود می­باشد و بعضی دیگر به نحوه احضار و تشریفات استماع شهادت مربوط است, که هر دو بترتیب مورد بررسی قرار می­گیرند.


شرایط مربوط به شهود


باستناد ماده 155 قانون آ.د.ک و تبصره­های این ماده, شهود باید دارای شرایط ذیل
باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ایمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا؛ مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد
8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
9- نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به فساد؛ مگر اینکه برای ادای شهادت توبه کند؛ که در صورت احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌ عدالت وی شهادتش پذیرفته می‌شود.
لازم به ذکر است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود. در این موارد, در صورتی که شهود شرایط را دارا نباشند, باستناد ماده 156 آ.د.ک اظهارات آنها بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد:آشوری, محمد؛ پیشین, ص 116


مورد اول: مواردی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد می‌شود: در اینگونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره, نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند(موضوعیت داشتن شهادت).

مورد دوم: در این موارد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می­شود و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می­کند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت) در این صورت قاضی می­تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد, یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند, بدون یاد کردن سوگند, اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع کند, و در صورتی که مجموع این­گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد, می­تواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد.
لازم به یادآوری است که در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 میان شاهد و مطلع تفکیک قایل شده بود و شرایط هر کدام را جداگانه بیان می داشت؛ ولی در قانون فعلی آ.د.ک شرایطی که در بالا بدان اشاره گردید, مربوط به شهود می­باشد و قانون در رابطه با شرایط مطلع مسکوت است.

[7] آشوری, محمد؛ پیشین, ص 117
تشریفات استماع شهادت شهود


تشریفات استماع شهادت شهود عبارت است از:

به دستور دادگاه


1- شهادت دادن به دستور دادگاه باشد. (تبصره 2 ماده 155قانون آ.د.ک)

احضار نمودن شهود


شهود برای ادای شهادت و همچنین برای استماع شهادت آنها, احضار می­گردند. مقررات و شرایط احضار شهود طبق مواد 148 – 150 و 159 قانون آد.ک می­

لینک کمکی