پاورپوینت شهادت در قانون مدني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهادت در قانون مدني ايران :


پاورپوینت شهادت در قانون مدني ايران
یکی از دلایل محاکم قضایی شهادت می‌باشد که در قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مندرجات

1 - شرایط شهود درقانون مدنی ایران
1.1 - اصلاحات قانون مدنی
2 - پانویس
3 - منبع


شرایط شهود درقانون مدنی ایران


تا قبل از اصلاحات 14/ 8/ 70 مواد 1306 تا 1314 قانون مدنی ایران به شهادت و شرایط شهود و شرایط شهادت, اختصاص یافته بود و با آنچه که در فقه امامیه در این خصوص آمده است از نظر شرایط و ارزش مفاد گواهی اختلاف زیادی داشت.
قبلا قانون مدنی ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه ارزش گواهی را محدود ساخته بود و آن را فقط در موارد زیر معتبر می‌دانست:
1. عقود و ایقاعات و تعهداتی که عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده 1306).
2. ایفا تعهد یا بری شدن ناشی از انجام تکالیف ناشیه از عقود و ایقاعات و تعهداتی که عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده 1307).
3. برای تکمیل یا تقویت دلیل اگر چه موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده 1312).
4. مواردی که به واسطه حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نباشد از قبیل حرق , سیل , زلزله و غرق کشتی (ماده 1312).
5. نسبت به کلیه تعهداتی که تحصیل سند معمول نمی‌باشد مانند مواردی که اشخاص اموال خود را به متصدیان مهمانخانه‌ها, قهوه خانه‌ها, کاروانسراها و نمایشگاهها می‌سپارند و هم چنین حق الزحمه پزشک (ماده 1312).
6. در موار

لینک کمکی