پاورپوینت شهر باليکسري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهر باليکسري :


شهر بالیکسیر
‌بالیکَسیر (در تلفظ ترکیِ استانبولی, و به تلفظ و املای بالیکَسْری, بالیکَسْر و بَلی کَسْری در بعضی از متون غیر ترکی), شهر و ناحیه قدیمی و مرکز استانی به همین نام در شمال غربی ترکیه و در جنوب دریای مرمره می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - پیشینه تاریخی شهر بالیکسیر
1.1 - تاسیس شهر توسط قره عیسی بیگ
2 - شهر بالیکسیر در قرن هشتم
3 - شهر بالیکسیر در قرن سیزدهم
4 - موقعیت فعلی شهر بالیکسیر
5 - محصولات شهر بالیکسیر
6 - فهرست منبع ها
7 - منابع


پیشینه تاریخی شهر بالیکسیر


شهر بالیکسیر در ناحیه ای قرار گرفته که در دوران باستان به میسیا (موسیا) شهرت داشته است.
دقیقاً معلوم نیست بالیکسیر فعلی در چه زمانی و به دست چه کس یا کسانی تأسیس شده است, ولی نام آن‌که از پالایوکسترونِ یونانی گرفته شده, نشان دهنده قدمت آن است.
ظاهراً شهرِ هادریانوترا در امپراتوری روم شرقی در همین ناحیه واقع بوده است.

تاسیس شهر توسط قره عیسی بیگ


ابن فضل الله عُمَری (متوفی 749) نوشته است که این شهر را (قره عیسی بیگ) (حک: حدود 680) از سلاطین سلسله قره سی تأسیس کرده, اما منظور او از کلمه (تأسیس) ظاهراً این بوده که قره عیسی بیگ دژِ موجود در آن محل را به عنوان قرارگاه نظامی انتخاب کرده و آن را توسعه داده است.

شهر بالیکسیر در قرن هشتم


پس از آن‌که ترک های عثمانی, امیر نشین قره سی را در حدود 700 از سلطه روم شرقی درآوردند, بالیکسیر یکی از شهرهای مهم این ناحیه شد.
ابن بطوطه که در حوالی 730 به آناطولی سفر کرده, بالیکسیر را محلی زیبا و پر جمعیت وصف کرده است.
اورخان, سلطان عثمانی (حک: 687ـ761) سلسله قره سی را برانداخت و امیر نشین قره سی حدود 735ـ736 به تدریج ضمیمه دولت عثمانی شد.

شهر بالیکسیر در قرن سیزدهم


حدود 1233, در عهد سلطنت محمود دوم, سنجق قره سی, که یکی از سنجق های ایالت آناطولی بود و شامل بالیکسیرِ فعلی ن

لینک کمکی