پاورپوینت شهر باليکسير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهر باليکسير :


پاورپوینت شهر باليکسير
‌بالیکَسیر (در تلفظ ترکیِ استانبولی, و به تلفظ و املای بالیکَسْری, بالیکَسْر و بَلی کَسْری در بعضی از متون غیر ترکی), شهر و ناحیه قدیمی و مرکز استانی به همین نام در شمال غربی ترکیه و در جنوب دریای مرمره می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - پیشینه تاریخی پاورپوینت شهر باليکسير
1.1 - تاسیس شهر توسط قره عیسی بیگ
2 - پاورپوینت شهر باليکسير در قرن هشتم
3 - پاورپوینت شهر باليکسير در قرن سیزدهم
4 - موقعیت فعلی پاورپوینت شهر باليکسير
5 - محصولات پاورپوینت شهر باليکسير
6 - فهرست منبع ها
7 - منابع


پیشینه تاریخی پاورپوینت شهر باليکسير


پاورپوینت شهر باليکسير در ناحیه ای قرار گرفته که در دوران باستان به میسیا (موسیا) شهرت داشته است.
دقیقاً معلوم نیست بالیکسیر فعلی در چه زمانی و به دست چه کس یا کسانی تأسیس شده است, ولی نام آن‌که از پالایوکسترونِ یونانی گرفته شده, نشان دهنده قدمت آن است.
ظاهراً شهرِ هادریانوترا در امپراتوری روم شرقی در همین ناحیه واقع بوده است.

تاسیس شهر توسط قره عیسی بیگ


ابن فضل الله عُمَری (متوفی 749) نوشته است که این شهر را (قره عیسی بیگ) (حک: حدود 680) از سلاطین سلسله قره سی تأسیس کرده, اما منظور او از کلمه (تأسیس) ظاهراً این بوده که قره عیسی بیگ دژِ موجود در آن محل را به عنوان قرارگاه نظامی انتخاب کرده و آن را توسعه داده است.

پاورپوینت شهر باليکسير در قرن هشتم


پس از آن‌که ترک های عثمانی, امیر نشین قره سی را در حدود 700 از سلطه روم شرقی درآوردند, بالیکسیر یکی از شهرهای مهم این ناحیه شد.
ابن بطوطه که در حوالی 730 به آناطولی سفر کرده, بالیکسیر را محلی زیبا و پر جمعیت وصف کرده است.
اورخان, سلطان عثمانی (حک: 687ـ761) سلسله قره سی را برانداخت و امیر نشین قره سی حدود 735ـ736 به تدریج ضمیمه دولت عثمانی شد.

پاورپوینت شهر باليکسير در قرن سیزدهم


حدود 1233, در عهد سلطنت محمود دوم, سنجق قره سی, که یکی از سنجق های ایالت آناطولی بود و شامل بالیکسیرِ فعلی نیز می‌شد, به ولایت خداوندگار پیوست.

لینک کمکی