پاورپوینت شهر باميان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهر باميان :


پاورپوینت شهر باميان
بامیان (در مآخذ عربی کراراً به صورت البامیان), شهری در هندوکُش , در شمالِ بخش اصلی این سلسله جبال و در شمالِ غربی کابل , در درّه‌ای کوهستانی به ارتفاع 590, 2 متر از سطح دریا می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - مرکز اقتصادی بودن بامیان
2 - تغییرات وابستگی سیاسی بامیان
3 - تبعیت بامیان از کابل و غزنه
4 - آغاز تاریخ بامیان
5 - آثار باستانی بدست آمده از بامیان
6 - نام بامیان در منابع چینی
7 - تلفظ بامیان در فارسی میانه
8 - وصف هوان چوانگ از بامیان
8.1 - مرکز بودایی بامیان
8.2 - تفاوت اندک فرهنگ آن با ترکستان
9 - محل شهر سلطنتی
10 - لقب شاه بامیان
11 - مسلمان شدن امرای بامیان
12 - مناسبات بامیان با همسایگان هندوکش
13 - نظرات در تابعیت بامیان
13.1 - نظر یعقوبی
13.2 - نظر اصطخری
14 - رابطه بامیانی‌ها با عباسیان
15 - معبد باقی‌مانده بودایی در بامیان
16 - از بین رفتن خاندان‌های محلی
17 - قلمرو سلطنتی بامیان
17.1 - حکومت خاندان غوریان
17.2 - پایتخت شدن بامیان
17.3 - از بین رفتن حکومت غوریان
18 - ویرانی به دست مغول‌ها
19 - روند سیاسی بامیان بعد از ویرانی
20 - جنگ انگلیس و افغانستان در بامیان
21 - وضعیت فعلی بامیان
22 - بافت طایفه‌ای بامیان
23 - زبان مردم بامیان
24 - محل ساخت شهر جدید بامیان
25 - خرا‌به‌های دژ گلگله در بامیان
25.1 - احتمالات درباره دژ
26 - فعالیت اصلی مردم بامیان
27 - جمعیت بامیان
28 - فهرست منابع
29 - پانویس
30 - منابع


مرکز اقتصادی بودن بامیان


جادّه بسیار با اهمیتی که آب‌گیرِ رود جیحون را به آب‌گیر رود سند می‌پیوندد به این شهر منتهی می‌شود.
لذا بامیان‌ به‌طور طبیعی مرکز مهم اقتصادی است و در دوران قدیم نیز دژ مستحکمی به شمار می‌رفته است.

تغییرات وابستگی سیاسی بامیان


با آن‌که این درّه, یعنی وادی رودِ قُندُوز (کُندُوز), جزو آب‌گیر رودِ جیحون است و گذرگاه‌های بلند کوهستانی مانند شِبَر و اُنّائی آن را از کابل جدا می‌کند, بارها وابستگی سیاسی بامیان از شمال به جنوب تغییر پیدا کرده است.

تبعیت بامیان از کابل و غزنه


در قرون اخیر, بامیان بیش‌تر جزو قلمرو کابل و غزنه به شمار رفته, و گذرگاه آق رباط, که در شمالِ غرب بامیان واقع شده, مرز میان کابلستان و ترکستان افغان بوده است.

آغاز تاریخ بامیان


گر چه نام بامیان از قرن اول میلادی در منابع ذکر شده است, آغاز تاریخ آن چندان روشن نیست.

آثار باستانی بدست آمده از بامیان


سکه‌های معدودی از کوشانیان در این منطقه به دست آمده است, امّا هیچ نوع آثار تاریخی و بازمانده‌های دیگری از آن دوره در دست نیست.

نام بامیان در منابع چینی


منابع چینی که قدیم‌ترین آن‌ها متعلق به قرن ششم میلادی است بامیان را به شکل (فان یِن نا) یا (فاریانْه) ضبط کرده‌اند.

تلفظ بامیان در فارسی میانه


طبق نوشته مارکوارت, تلفظ نام این شهر در مراحل قدیم‌ترِ فارسی میانه ( بامیکان ) بوده است.

وصف هوان چوانگ از بامیان


این درّه و پاورپوینت شهر باميان را در این تاریخ هوان چوانگ, زائر چینی, وصف کرده است.

مرکز بودایی بامیان


به نوشته او, یک مرکز بزرگ بودایی با بیش از ده صومعه و هزار راهب بودایی در این شهر بوده است.

تفاوت اندک فرهنگ آن با ترکستان


باز به نوشته او, زبان و مسکوکات و خط و عقاید مذهبی این شهر با آن‌چه در ترکستان رایج بوده اختلاف اندکی داشته است.

محل شهر سلطنتی


شهر سلطنتی بر روی صخره‌ای بر فراز درّه در جنوب غربیِ (محل استقرار) مجسمه‌های بزرگ بودا قرار داشت.
این دو مجسمه بزرگ, که سالیان دراز باعث اعجاب جهان‌گردان عرب

[1] یاقوت حموی, معجم البلدان, ج1, ص481, چاپ ووستنفلد, لایپزیگ 1866ـ1873.

و اروپاییان بوده, مانند بسیاری از غارها و نقاشی‌های دیواری آن‌جا در سال‌های اخیر بتفصیل وصف شده است.
تاریخ این آثار بدرستی معلوم نیست, اما شواهد نشان می‌دهد که تاریخ قدیم‌ترین آثار و تاریخ دو مجسمه بزرگ بودا, نیمه دوم قرن ششم یا اوایل قرن هفتم میلادی است و تکمیل کنده‌کاری غارها و نقاشی‌های دیواری تا قرن هشتم میلادی ادامه داشته است.
چنین به نظر می‌رسد که در این دوره در بامیان, سلسله‌ای که اصل آن احتمالاً از هفتالان (هیاطله) و مسلماً تابع امیرِ یبغویِ ترکستانِ غربی بوده, حکومت می‌کرده است.
این خاندان در ربع اول قرن دوم هنوز در این‌جا حکومت می‌کرده و مذهب بودایی داشته است.

لقب شاه بامیان


شاه بامیان لقب (شیر) (با یا مجهول, که به صورت (شار) نیز نوشته می‌شده) داشته و یعقوبی

[2] احمد بن اسحاق یعقوبی, کتاب البلدان, ج1, ص289, چاپ دخویه, لیدن 1892.

به اشتباه آن را (اسد) ترجمه کرده است.
این کلمه به معنی شاه است و از (خْشَثْرِیَه) فارسی باستان گرفته شده است.

مسلمان شدن امرای بامیان


امرای بامیان در زمان عباسیان به دین اسلام گرویدند.
بر طبق البلدانِ یعقوبی,

[3] احمد بن اسحاق یعقوبی, کتاب البلدان, ج1, ص289, چاپ دخویه, لیدن 1892.

این امر در زمان خلافت منصور و بر طبق تاریخ یعقوبی

[4] احمد بن اسحاق یعقوبی, تاریخ, ج2, ص479, چاپ م ث هوتسما, لیدن 1883.

در زمان خلافت مهدی روی داده است.

مناسبات بامیان با همسایگان هندوکش


مناسبات این دودمان با سرزمین‌های جنوب و شمالِ هندوکش بدرستی روشن نیست.

نظرات در تابعیت بامیاننظر یعقوبی


به گفته یعقوبی, بامیان جزو طُخارستان , یعنی سرزمین‌های حوزه جیحون, بوده و نوشته طبری

[5] محمد بن جریر طبری, تاریخ الرسل و الملوک, ج1, ص1630ـ1631, چاپ دخویه (و دیگران), لیدن 1879ـ1901.

مبنی بر این‌که در حدود 119 حاکمی بیگانه از اهالی بامیان در خُتَّل (شمال جیحون) حکومت می‌کرده است این مطلب را احتمالاً تأیید می‌کند.

نظر اصطخری


امّا بر طبق نوشته اصطخری,

[6] ابراهیم بن محمد اصطخری, کتاب المسالک و الممالک, ج1, ص277, چاپ دخویه, چاپ افست لیدن 1967.

بخش ((عمل)) بامیان فقط شامل سرزمین‌های جنوب هندوکش بوده که شهرهای پَروان و کابل و غزنه را دربر می‌گرفته است.

رابطه بامیانی‌ها با عباسیان


در زمان خلفای بعدی عباسی , بعضی از افراد این خاندان مانند سایر ش

لینک کمکی