پاورپوینت شهر بانده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهر بانده :


پاورپوینت شهر بانده
شهر بانْده , مرکز ناحیه بانده (جمعیت در 1360 ش/ 1981: حدود 379, 72 تن), در محل تلاقی جاده با راه آهنی مهمّ قرار دارد.

فهرست مندرجات

1 - مشخصات طبیعی
2 - وقوع جنگ در پاورپوینت شهر بانده
3 - یشینه
4 - فهرست منابع
5 - پانویس
6 - منبع


مشخصات طبیعی


رود کن از مغرب آن می‌گذرد و آبراهی به همین نام در مشرق آن احداث شده است.
شهر, بازار فراورده های کشاورزی است.
محصول صادراتی آن عقیقهایی است که از بستر رود کن به دست می‌آید.
بانده از لحاظ بافت شهری وضع مناسبی ندارد.
شهر دارای چند مسجد از جمله مسجد جامع و معبد هندوهاست.
مسجد جامع آن را آخرین نواب, علی بهار دوّم, ساخته است که مشوّق فرهنگ و ادب و حامی شاعران پارسی گوی و اردو زبان بود.
در بیرون پاورپوینت شهر بانده, ویرانه های قلعه کالنجر از قرن دوازدهم هنوز برجاست.

وقوع جنگ در پاورپوینت شهر بانده


این شهر در طی جنگهای میان مسلمانان و نیروهای مراتهه ای (رجوع کنید به مراتهه ها) فرانسویان و انگلیسیها بارها دست به دست گشته و آسیب فراوان دیده است.

یشینه


از گذشته دور بانْده اطلاعی نداریم.
در سده دوازدهم/ هیجدهم, دهکده کوچکی بیش نبود.
در این زمان, شمشیر بهادر, که مادرش مسلمان بود, آنجا را مرکز ناحیه ای قرار داد که از پیشوا باجی رائوی اول (حک: 1139ـ1153/ 1726ـ1740) به ارث برده بود.
از آن پس بانده اهمیّت یافت.

[1] اردو دائره المعارف اسلامیّه, لاهور 1384ـ1410/1964ـ1989, ذیل (بانده), ذیل (بانده) (نوشته بزمی انصاری).


در 1175/1761, شمشیر بهادر در سوّمین جنگ پانی پت دوش به دوش نیروهای مراتهه ای با انگلیسیها به نبرد پرداخت و سخت مجروح شد و در بهر تیپور درگذشت.

[2] اردو دائره المعارف اسلامیّه, لاهور 1384ـ1410/1964ـ1989, ذیل (بانده), ذیل (بانده) (نوشته ب

لینک کمکی