پاورپوینت شهر بانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهر بانه :


پاورپوینت شهر بانه
پاورپوینت شهر بانه, در مرکز شهرستان, در ارتفاع 525, 1 متری از سطح دریا, در دامنه شمالی کوه آربه با (آربابا), حدود شصت کیلومتری جنوب غربی شهر سقز و 21 کیلومتری مرز عراق قرار دارد.

فهرست مندرجات

1 - ویژگی‌های پاورپوینت شهر بانه
2 - اهمیت پاورپوینت شهر بانه
3 - پیشینه
3.1 - در دوره ایلخانیان
3.2 - در سال 1005
3.2.1 -  امرای مشهور بانه
3.3 - در سال 1018
3.4 - در زمان نادرشاه
3.5 - در سال 1235
3.6 - در سال 1243
3.7 - در سال 1288
3.8 - در سال 1326
3.9 - از سال 1333 تا 1324
3.10 - در طول جنگ تحمیلی
4 - فهرست منابع
5 - پانویس
6 - منبع


ویژگی‌های پاورپوینت شهر بانه


 طبق آمارگیری جاری 1370 ش, جمعیت آن 837, 40 تن است.
گرمترین دمای آن گاهی به 5ر34 درجه و سردترین آن به 20 درجه زیر صفر می‌رسد.
میزان بارش سالانه آن 921 میلیمتر است.
باد سیاه (در زمستان و تابستان ), و باد شمال (که در تابستان موجب خنکی هوای آن می‌شود) در آن‌جا می‌وزد و بادهای دیگری به نامهای زلان و گردباد نیز دارد.
پاورپوینت شهر بانه دارای آب لوله کشی است که از چشمه های پیرمراد و احمدآباد, در نزدیکی شهر , تأمین می‌شود.
همچنین سه باغ عمومی و چند مجموعه ورزشی دارد.

اهمیت پاورپوینت شهر بانه


بانه به سبب واقع بودن بر سر راه آسیای صغیر و آذربایجان به بین النهرین , دارای اهمیّت سوق الجیشی است؛ پاورپوینت شهر بانه با جاده های فرعی به مراکز بخش اتصال دارد.
در قدیم , قلعه نظامی بَروژه, (بر فراز تپه ای) در کنار شهر قرار داشت که در جنگ جهانی اوّل قشون عثمانی آن را اشغال کرده بود.

[1] محمد رئوف توکلی, جغرافیا و تاریخ بانه: کردستان, ج1, ص54, تهران 1363 ش.


در دوره مظفرالدین شاه , به نوشته سنندجی , بانه سه کاروانسرای تاجرنشین داشت که غالباً تجار همدانی, تبریزی, زنجانی و سنندجی برای خرید مازوج و توتون و غیره در آن کاروانسراها سکونت داشتند.

[2] شکراللّه بن عبداللّه سنندجی, تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان, ج1, ص39, چاپ حشمت اللّه طبیبی, تهران 1366 ش.


بانه یک مسجد جامع و چندین مسجد دارد و زیارتگاه سلیمان بیگ , در سه کیلومتری مغرب آن واقع است.

[3] علی اکبر وقایع نگار کردستانی, حدیقه ناصریه در جغرافیا و تاریخ کردستان, ج1, ص45ـ46, چاپ محمدرئوف توکلی, تهران 1364 ش.

[4] یداللّه نجفی, جغرافیای عمومی استان کردستان, ج1, ص580, تهران 1369 ش.


در فاصله سالهای 1355ـ1365 ش, متوسط میزان رشد سالانه جمعیت در محدوده جغرافیایی سرشماری 1365 ش, در پاورپوینت شهر بانه 854ر0 بوده است.

پیشینه


تاریخ گذشته بانه پیش از اسلام روشن نیست.
در شباط 628 م, در حمله هرقل (هراکلیوس) به ایران, ظاهراً سپاهیان وی به منطقه بانه رسیدند.
به نوشته تاریخ سلیمانیه, او پیش از حمله به اکباتان (همدان), به مدت هفت روز در بانه اقامت گزید.

[5] محمد رئوف توکلی, جغرافیا و تاریخ بانه: کردستان, ج1, ص97, تهران 1363 ش.در دوره ایلخانیان


از دوره ایلخانیان در بانه سکه‌هایی از ابوسعید بهادرخان (ضرب در 733), سلیمان خان مغول (ضرب در 740), تکودارخان (ضرب در 680), غازان خان (ضرب در697) و ارغون خان (ضرب در 690) در دست است.

[6] جمال ترابی طباطبائی, سکه های اسلامی (دوره ایلخانی و گورگانی), ج1, ص6, تبریز 1347 ش.

[7] جمال ترابی طباطبائی, سکه های اسلامی (دوره ایلخانی و گورگانی), ج1, ص7, تبریز 1347 ش.

[8] جمال ترابی طباطبائی, سکه های اسلامی (دوره ایلخانی و گورگانی), ج1, ص13, تبریز 1347 ش.

[9] جمال ترابی طباطبائی, سکه های اسلامی (دوره ایلخانی و گورگانی), ج1, ص36, تبریز 1347 ش.

[10] جمال ترابی طباطبائی, سکه های اسلامی (دوره ایلخانی و گورگانی), ج1, ص44, تبریز 1347 ش.در سال 1005


در 1005, به نوشته شرفنامه, بانه نام ولایتی بود که امرای عشایر آن‌جا بدان منسوب بودند.
این ولایت مشتمل بر دو قلعه و ناحیه بود که یکی را قلعه بیروز و ناحیه بانه و دیگری را قلعه شیوه می‌خواندند و لقب امرای ایشان اختیارالدّین بود, زیرا به اختیار خود از کفر به اسلام روی آورده بودند.

[11] شرف الدین بن شمس الدین بدلیسی, شرفنامه: تاریخ مفصّل کردستان, ج1, ص413, چاپ محمد عبّاسی, تهران 1343 ش.


ظاهراً اختیارالدّینها از نژاد عرب و از نسل صحابه بوده اند

[12] مصباح, (جغرافیای سنندج و کردستان), ج1, ص138, فرهنگ ایران زمین, ج 28 (زمستان 1368).

و تا 1298 در بانه حکومت کرده اند.

[13] محمد رئوف توکلی, جغرافیا و تاریخ بانه: کردستان, ج1, ص160, تهران 1363 ش.


 

 امرای مشهور بانه


از امرای مشهور بانه, میرزا بیگ بن میرمحمد و پسر او, بوداق بیگ بود که پس از کشمکش با برادرانش به شاه طهماسب (اوّل) پناهنده شد و در قزوین درگذشت.
 پس از مرگ او, شاه طهماسب امارت بانه را به برادر او سلیمان بیگ سپرد.

[14] شرف الدین بن شمس الدین بدلیسی, شرفنامه: تاریخ مفصّل کردستان, ج1, ص414ـ415, چاپ محمد عبّاسی, تهران 1343 ش.در سال 1018


 در 1018 یا 1019, شاه عباس اوّل بانه را, که آن موقع از توابع مراغه بود, به اسکندر سلطان از امرای کُرد تفویض کرد,

[15] اسکندر منشی, تاریخ عالم آرای عبّاسی, ج2, ص806, تهران 1350 ش.

[16] اسکندر منشی, تاریخ عالم آرای عبّاسی, ج2, ص814, تهران 1350 ش.

[17] جلال الدین محمد منجم یزدی, تاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال, ج1, ص389, چاپ سیف اللّه وحیدنیا, تهران 1366 ش.

ولی پس از مدتی, کُردان مکُری شورش کردند و در 1021, شاه عباس اوّل, قزلباشها را به فرماندهی سارو سلطان بیگدلی برای خواباندن شورش کُردهای بانه و فتح قلعه اسکندر که از شاه عباس روی برگردانده بود, فرستاد.
او نزدیک به هفتصد تن از آنان را کشت و قلعه را فتح کرد؛ به قولی دیگر سارو سلطان, (حسن قلعه سی) از توابع بانه را که کُردها در آن اجتماع کرده بودند, همراه با شش قلعه دیگر متصرف شد و شورشیان کُرد را شکست داد و میراسکندر نیز فرار کرد.

[18] اسکندر منشی, تاریخ عالم آرای عبّاسی, ج2, ص856ـ857, تهران 1350 ش.

[19] جلال الدین محمد منجم یزدی, تاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال, ج1, ص413ـ414, چاپ سیف اللّه وحیدنیا, تهران 1366 ش.در زمان نادرشاه


ظاهراً پس از سقوط صفویان در 1145, نادرشاه به منظور بیرون راندن نیروهای عثمانی از مغرب ایران وارد بانه شد.

[20] محمدمهدی بن محمد نصیر استرآبادی, جهانگشای نادری, ج1, ص201, چاپ عبداللّه انوار, تهران 1341 ش.

[21] محمدمهدی بن محمد نصیر استرآبادی, جهانگشای نادری, ج1, ص219, چاپ عبداللّه انوار, تهران 1341 ش.


نادرشاه پس از بیرون کردن عثمانیها, دستور داد در بانه هر روز به وقت غروب آفتاب نقاره بزنند.

[22] جعفربن محمدتقی مشیرالدوله تبریزی, رساله تحقیقات سرحدّیه, ج1, ص136ـ137, چاپ محمد مشیری, تهران 1348 ش.

[23] علی اکبر وقایع نگار کردستانی, حدیقه ناصریه در جغرافیا و تاریخ کردستان, ج1, ص44, چاپ محمدرئوف توکلی, تهران 1364 ش.در سال 1235


در 1235, به نوشته جیمس ریج , پاورپوینت شهر بانه با قلعه کوچکی (به روزه) (به روژه) خوانده می‌شد و جماعت فراوانی از یهود در آن به سر می‌بردند

[24] کلودیوس جیمس ریج, رحله ریج فی العراق عام 1820, ج1, ص175, نقلها الی العربیه بها الدّین نوری, بغداد 1951.در سال 1243


در 1243, در جنگ بین عثمانیها, محمودپاشا پس از شکست از سلیمان بیگ به ایران آمد و وارد بانه شد و عشایر کُرد را بر او شوراند.

[25] محمد رئوف توکلی, جغرافیا و تاریخ بانه: کردستان, ج1, ص116, تهران 1363 ش.در سال 1288


در 1288, مردم بانه, بر اثر بیماری طاعون , تلفات سنگینی را متحمل شدند.

در سال 1326


در 1326, قشون عثمانی وارد بانه و در قلعه حکومتی ساکن شد و آن را قِشْله نامیدند.

[26] محمد رئوف توکلی, جغرافیا و تاریخ بانه: کردستان, ج1, ص173, تهران 1363 ش.


در جنگ جهانی اوّل (1332ـ1336), قشون عثمانی اهالی بانه را برای دفاع از خلافت عثمانی بر ضد روسها برانگیختند, امّا از آن‌ها شکست خوردند و بدنبال آن, روسها پاورپوینت شهر بانه را تسخیر کردند و آن را آتش زدند.

[27] محمد رئوف توکلی, جغرافیا و تاریخ بانه: کردستان, ج1, ص173ـ174, تهران 1363 ش.

[28] محمود کسری, تاریخ نظامی, ج1, ص30, جنگ بین المللی در مشرق زمین و جنگهای استقلالی ترکیه, تهران (1318 ش).از سال 1333 تا 1324


در 1333, نیروهای عثمانی به فرماندهی ابراهیم بتلیسی وارد پاورپوینت شهر بانه شدند و محمدخان حاکم آن‌جا را اعدام کردند.

[29] محمدامین زَکی, کورد و کوردستان, ج2, ص414, بغداد 1350/1931, مهاباد.


در 1320 ش, در جنگ جهانی دوّم , ارتش سرخ وارد بانه شد و پس از مدتی (احتمالاً به لحاظ توافقی که با انگلیسیها داشتند) آنجا را تخلیه

لینک کمکی