پاورپوینت شهر مکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهر مکه :


مکه
مَکّه نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان که اعمال حج در آن انجام می‌شود.

فهرست مندرجات

1 - مهم‌ترین شهر جزیره العرب
2 - موقعیت جغرافیایی مکه
3 - فلسفه پیدایش پاورپوینت شهر مکه
4 - بکّه نام دیگر مکه
5 - وجه تسمیه پاورپوینت شهر مکه
6 - تقدس دیرینه مکه
7 - اسامی دیگر مکه
8 - مکه در نوشته‌های قدیمی
9 - فضایل پاورپوینت شهر مکه
10 - پانویس
11 - منبع


مهم‌ترین شهر جزیره العرب


مهم‌ترین شهر و مقدّس ترین نقطه حجاز, بلکه جزیره العرب, پاورپوینت شهر مکه است.

موقعیت جغرافیایی مکه


این شهر در فاصله هشتاد کیلومتری شرق دریای سرخ واقع است. پاورپوینت شهر مکه در طول 40 درجه و 9 دقیقه و عرض 31 درجه و 28 دقیقه خط استوا قرار گرفته و 330 متر از سطح دریا بلندی دارد.

فلسفه پیدایش پاورپوینت شهر مکه


فلسفه پیدایش این شهر که به نام امّ القری نیز شناخته می شده, به دو جهت است: نخست مرکزیت عبادی و دوم تجاری.

بکّه نام دیگر مکه


این شهر, در قرآن بکّه هم نامیده شده است.

[1] آل عمران/سوره3, آیه96.


در برخی از روایات, مکّه نام حرم و بکّه نام مکان کعبه دانسته شده است.

[2] تفسیر العیاشی, ج1, ص187.


در برخی نقل‌ها بکه به معنای بکا و گریه مردم در آن

[3] کافی, ج4, ص211.

و در بعضی دیگر یَبُکُّ النّاسُ بَعْضُهُم بَعْض به معنای مزاحم شدن برخی بر برخی دیگر و در واقع ازدحام معنا شده است.

وجه تسمیه پاورپوینت شهر مکه


درباره نام‌گذاری آن به مکه, اقوال مختلفی نقل شده است؛ از آن جمله گفته اند: مکه در اصل ترکیبی از مک و رب بوده. مک به معنای بیت است و مکه یعنی بیت الرب یا بیت الله.
در نقلی دیگر آمده است: بک به عنوان یک پسوند, به معنای واحه و وادی آمده, مثل بعل بک که به معنای وادی بعل است. بدین ترتیب, براساس نامی که بطلمیوس برای مکه گفته است (یعنی ماکاراب ) باید این شهر را به نام وادی رب بشناسیم.
برخی هم مکراب را از کلمه عربی مقرب گرفته اند, اصطلاحی که به احتمال, مربوط به کسانی می باشد که مدعی نزدیکی به خدا, یا خدایان بوده اند.
جدای از آنچه گذشت, معانی فراوانی برای بکّه و مکّه گفته شده که بسیاری از آنها حدسی است.

[4] فصل‌نامه میقات حج, ش2, ص219-205, فهرستی از نام‌های مکه.

[5] محمدمهدی فقیهی, مقاله نام‌های مکه, فصل‌نامه میقات حج, ش4, ص132-151.تقدس دیرینه مکه


در نام‌گذاری های پاورپوینت شهر مکه, یکی از عناصر اصلی, رب و خانه رب است. این مسأله, نشان دهنده شکل گیری این شهر بر گرد خانه خداوند است که خود تقدس کهن این شهر را آشکار می کند.

اسامی دیگر مکه


نام های دیگر مکه البلد الأمین و البلدالحرام است که به تناسب مرکزیت عبادی آن, برای آن بکار رفته و در قرآن بر این بُعْد شهر تکیه شده است.

مکه در نوشته‌های قدیمی


از مکه, در نوشته های تاریخی نسبتاً قدیمی یاد شده و دلیلش آن است که مسیر تجارت از شامات به سمت یمن, از این ناحیه عبور می کرده است. افزون بر آن, باید

لینک کمکی