پاورپوینت شهرنشيني بني اسرائيل (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهرنشيني بني اسرائيل (قرآن) :


پاورپوینت شهرنشيني بني اسرائيل (قرآن)
بنی اسرائیل در آن زمان به صورت گروهی پراکنده بودند, نه خانه‌ای از خود داشتند و نه اجتماع و تمرکزی, نه برنامه سازنده معنوی داشتند! لذا موسی و برادرش هارون مأموریت یافتند که برای بازسازی اجتماع بنی اسرائیل مخصوصا از نظر روحی برنامه‌ای را پیاده کنند: نخست به امر خانه سازی و جدا کردن مسکن خویش از فرعونیان همت بگمارند, این کار چند فایده داشت: یکی اینکه آنها با مالک شدن مسکن در سرزمین مصر علاقه بیشتری به دفاع از خود و از آن آب و خاک پیدا می‌کردند. دیگر اینکه از زندگی طفیلی گرا در خانه‌های قبطیان به یک زندگی مستقل, منتقل می‌شدند. و دیگر اینکه اسرار کارها و نقشه‌های آنها به دست دشمنانشان نمی‌افتاد.

فهرست مندرجات

1 - اسکان بنی اسرائیل
2 - برنامه حضرت موسی
3 - مأموریت بنی اسرائیل
4 - تفسیر سه گانه آیات
5 - پانویس
6 - منبع


اسکان بنی اسرائیل


مأموریت موسی و هارون علیهما السلام, برای اسکان بنی اسرائیل در شهر مصر:(واوحینآ الی موسی واخیه ان تبو ا لقومکما بمصر بیوتا...) و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود خانه هائی در سرزمین مصر انتخاب کنید ... .

[1] یونس/سوره10, آیه87.

کلمه (تبو ا) تثنیه امر از باب تفعل است, و مصدرش تبوی و به معنای مسکن گرفتن و منزل گزیدن است, و کلمه مصر نام شهر و یا کشور فرعون است.

[2] طباطبایی, محمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن, ترجمه موسوی همدانی, ج10, ص168.برنامه حضرت موسی


بنی اسرائیل در آن زمان به صورت گروهی پراکنده, شکست خورده, وابسته و طفیلی, و آلوده و ترسان بودند, نه خانه‌ای از خود داشتند و نه اجتماع و تمرکزی, نه برنامه سازنده معنوی داشتند و نه شهامت و شجاعت لازم برای یک انقلاب کوبنده! لذا موسی و برادرش هارون مأموریت یافتند که برای بازسازی اجتماع بنی اسرائیل مخصوصا از نظر روحی برنامه‌ای را پیاده کنند: نخست به امر خانه سازی و جدا کردن مسکن خویش از فرعونیان همت بگمارند, این کار چند فایده داشت:
یکی اینکه آنها با مالک شدن مسکن در سرزمین مصر علاقه بیشتری به دفاع از خود و از آن آب و خاک پیدا می‌کردند. دیگر اینکه از زندگی طفیلی گرا در خانه‌های قبطیان به یک زندگی مستقل, منتقل می‌شدند. و دیگر اینکه اسرار کارها و نقشه‌های آنها به دست دشمنانشان نمی‌افتاد. و (آنها را امر فرمود به اینکه)خانه هایشان را مقابل یکدیگر و نزدیک به هم بسازند, زیرا قبله در اصل به معنی حالت تقابل می‌باشد, و اطلاق کلمه قبله بر آنچه امروز معروف است در حقیقت معنی ثانوی برای این کلمه است. این کار کمک مؤثری به تمرکز و اجتماع بنی اسرائیل می‌کرد, و می‌توانستند مسائل اجتماعی را بطور عمومی مورد بررسی قرار دهند, و به عنوان انجام مراسم مذهبی دور هم جمع شوند و برای آزادی خویش نقشه‌های لازم را طرح نمایند.

[3] مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ج8, ص370.

[4] فیض کاشانی, محمد بن شاه مرتضی, تفسیر الصافی, ج2, ص414.

[5] طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان, ج5, ص218- 219.

[6] عروسی حویزی, عبدعلی بن جمعه, نور الثقلین, ج2, ص315.مأموریت بنی اسرائیل


مأموریت بنی اسرائیل برای ورود به یکی از شهرها, در پی اظها

لینک کمکی